نویافته های صور خیال در شعر حلاج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش، قدرت بیان و بلاغت حلاج را از دریچه استعارات و تشبی هات دیوان حلاج با تمرکز بر مرکب بودن مورد بررسی قرار می دهد و کیفیت تصاویر خیال انگیز مستعمل در اشعار وی را می آزماید. با توجه به پیشینه تاریخی سفرهای حلاج در جهت تبلیغ آراء و عقایدش از یک سو، و اتهام به سحر در نوشته و کلام از سوی دیگر، تحقیق مطرح می سازد که برخی از اشعار حلاج، به دلیل استفاده از صور خیال پیچیده و مرکب، از جایگاه ادبی و بیانی ارزشمندی برخوردار بوده و دلیلی آشکار بر بلاغت و قدرت بالای خلاقیت این صوفی مبلغ و پرآوازه هستند. درنتیجه، این احتمال وجود دارد که حلاج، برای اشاعه اندیشه های عرفانی اش، از کلام تصویری و تخییلی، به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و فزونی جمع آوری پیروان بهره می جسته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1904687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!