تحلیل روایت یازده سپتامبر در مجموعه داستان آبی ماورای بحار

پیام:
چکیده:
مجموعه داستان آبی ماورای بحار را شهریار مندنی پور با خلق شخصیت ها و فضاهای تازه، مرتبط با حادثه یازده سپتامبر نوشته است. فرم داستان ها، ترکیب پی رفت ها و شیوه روایتگری متناسب با موضوع داستان ها، بیان کننده ژرف ساخت است. مندنی پور در هر یک از داستان ها به جنبه خاصی از حادثه نگریسته است؛ تعدد و تنوع داستان های این مجموعه درباره حادثه ای واحد برای نشان دادن این مسئله است که روایت ها و تحلیل های متعددی از حادثه و شیوه رویارویی با آن در جهان وجود دارد. نگاه راوی و مبنای روایت ها نسبت به حادثه یازده سپتامبر براساس نگاه قربانیان و مصیبت دیدگان است؛ با این مفهوم انتقادی که میان طراحان حمله با کسانی که زمینه های اقدامات تروریستی را فراهم می کنند تفاوتی وجود ندارد؛ هر دو باعث ویرانی و فروپاشی زندگی عموم مردم می شوند. نحوه روایت و موضوع داستان ها، همدردی انسان ها اعم از شرقی یا غربی را برمی انگیزد و نشان می دهد همه انسان ها در برابر فجایع، ناتوان و آسیب پذیر هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p1905443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.