رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد

پیام:
چکیده:
اعیانی سازی فرایندی مشتمل بر ارتقای دارایی های تنزل یافته یا فرسوده شهری توسط طبقه متوسط یا عاملان ثروتمند است. این فرایند به شکل نیرومندی درون جغرافیای شهری سرمایه داری جریان دارد و بازتاب دهنده تعارض گروه‎های ذینفع شهری است. هدف نوشتار حاضر ارائه تصویر و تحلیلی داده بنیاد از شرایط و فرایندهای حاکم بر تجربه اعیانی سازی در یکی از نمونه های بحث برانگیز آن در ایران یعنی بافت پیرامونی حرم مطهر در شهر مشهد ‎است. بر این اساس با 26 مشارکت کننده که به صورت هدفمند از میان مطلعین این فرایند انتخاب شده اند، مصاحبه عمیق به عمل آمده است. با منطق نظریه داده بنیاد، متن داده ها (مصاحبه ها) بازاندیشی شده و معانی حاصل از تجربه اعیانی سازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر شامل شش محور زیر بازیابی و صورت‎بندی شده است: شرایط زمینه ای اعیانی‎سازی نظیر کالایی شدن فزاینده فضای شهری، مداخلات دلخواهانه بخش دولتی در مسکن و زمین شهری؛ شرایط علی از قبیل انحصار شبه دولتی در روند خصوصی سازی، کمبود بودجه عمومی و محدودیت قدرت مانور دولت؛ شرایط مداخله ای مانند پیچیدگی فزاینده کسب وکارهای کلان شهری، الگوی جذب و نگهداشت سرمایه گذاری خارجی؛ شرایط راهبردی از جمله برهم خوردگی قواعد بازار آزاد از سوی ذینفعان دولتی و شبه دولتی، جستجوی منفعت از قبل عرضه و تقاضای رانت و شرایط پیامدی اعیانی‎سازی همچون رانده شدگی ذینفعان متقدم از فرایند بازآفرینی شهر و تضعیف بنیان های اقتصادی اجتماعی ساختارهای مردم سالارانه. حاصل انتزاع نهایی از معناکاوی متن (مصاحبه ها) این است که تجربه اعیانی‎سازی بافت فرسوده حرم رضوی، نوعی «رویکرد دولت مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی سازی وابسته» است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906148 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.