تحلیل عملکرد استان های شمال و جنوب در بخش شیلات

پیام:
چکیده:
اهداف: ایران دارای پتانسیل ها و فرصت های زیادی برای توسعه آبزی پروری با هدف تولید و تنوع غذایی، بهبود امنیت غذایی در کشور، صادرات غیرنفتی، ارزآوری و از همه مهم تر ایجاد اشتغال از نوع مولد به صورت مستقیم و غیرمستقیم است. هدف این پژوهش تحلیل عملکرد استان های شمال و جنوب در بخش شیلات بود. ابزار و روش ها: در پژوهش توصیفی حاضر، استان های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان با روش تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) و به طور خاص تکنیک اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل (تاپسیس) بررسی شدند. برای تهیه آمار و اطلاعات ماتریس داده ها به سالنامه آماری کشور در سال 1394 و سالنامه آماری سازمان شیلات ایران در سال 1393 رجوع شد. محاسبات مربوطه نیز با استفاده از نرم افزار MCDMengine انجام شد.
یافته ها
براساس آمار استفاده شده و شاخص های انتخابی، استان مازندران بهترین عملکرد را در بخش شیلات میان استان های مورد بررسی داشت و استان های گیلان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان در رده های بعدی قرار داشتند
نتیجه گیری
در بخش شیلات، استان مازندران دارای بهترین عملکرد میان استان های گیلان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.