رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث

پیام:
چکیده:
مهارت نوشتاری توانایی برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات و عقاید، به کمک مجموعه ای از نشانه های نوشتاری است. یکی از مسائل در حوزه ی آموزش زبان، بررسی تفاوت های رشد مهارت نوشتاری افراد مختلف در حوزه ای خاص می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر تفاوت های مهارت نوشتاری در چارچوب مکث و همچنین الگوهای نحوی مورد بررسی قرار میگیرد. برای جمعآوری داده های مورد نظر ابتدا 30 دانش آموز دبیرستانی از تربت جام به صورت تصادفی انتخاب شدند (15 نفر دختر و 15 نفر پسر). سپس از همه ی شرکت کنندگان خواسته شد که با استفاده از نرم افزار واژه پرداز متن، حدود یک بند درباره ی پدیده ی تقلب در مدارس و راه های پیشگیری از آن بنویسند. برای جلوگیری از تداخل و انحراف در نتایج، شرکت کنندگان از لحاظ سن، جنسیت، تعداد افراد هر گروه، سطح آشنایی با رایانه و نرم افزار واژه پرداز، سطح نمرات و معدل تحصیلی یکسان سازی شدند و به طور تصادفی در سه گروه سنی قرار گرفتند. درنهایت نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان می داد که فارسی زبانان 13 تا 18 ساله در عواملی همچون مدت زمان نگارش متن، تعداد کلمات به کار رفته، الگوهای مکث، میزان دیرش مکث، جایگاه نحوی وقوع آن و نیز ویرایش متن به هنگام نوشتن متن با یکدیگر تفاوت دارند و با افزایش سن این تفاوت ها بیشتر می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906920 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.