تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی

پیام:
چکیده:
کار حاضر به تحلیل اگزرژی پیشرفته نیروگاه تولید همزمان بر پایه توربین گاز- چرخه رانکین آلی می پردازد. بدین منظور چرخه رانکین آلی با یک مبدل حرارتی داخلی و سیال عامل 123R در نظر گرفته شده است که این چرخه از طریق یک بازیاب حرارتی به چرخه توربین گاز متصل می شود. با مقایسه نتایج مربوط به سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز با سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز- چرخه رانکین آلی، مقدار توان خالص از 30 مگاوات به 73/30 مگاوات افزایش یافته است. همچنین بیشترین نابودی اگزرژی درونزا در سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز- چرخه رانکین آلی به ترتیب در محفظه احتراق، بازیاب حرارتی و توربین گاز رخ می دهد. در تحلیل اگزرژی معمولی، بعد از محفظه احتراق بیشترین اهمیت مربوط به بهبود عملکرد مبدل بخار بازیاب حرارت می باشد، در حالی که در تحلیل اگزرژی پیشرفته، پیش گرمکن هوا در درجه دوم اهمیت پس از محفظه احتراق می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1907334 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.