موانع و راهکارهای مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
نوجوانی یکی از مهمترین دوره های زندگی است که سبک زندگی در این دوره شکل گرفته و تثبیت می شود. از طرفی مصرف مقادیر مناسب میوه و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سطح سلامتی به ویژه در دوره نوجوانی است. لذا این مطالعه با هدف به دست آوردن درک درستی از موانع درک شده و راهکارهای پیشنهادی در خصوص مصرف کم میوه و سبزی در دانش آموزان اجرا شد.
مواد و روش ها
این مطالعه کیفی با استفاده از راهنمای سوال نیمه ساختار یافته، در بحث های گروهی متمرکز در بین دانش آموزان دبیرستانی (دختر و پسر) در سال 1396 انجام شد. شرکت کنندگان شامل 20 دختر و 16 پسر بودند که در 4 جلسه بحث گروهی در دبیرستان های سطح شهر سنندج شرکت داشتند. تمام بحث های گروهی ضبط و بلافاصله پس از اتمام مورد تجزیه، تحلیل و دسته بندی قرار گرفتند. با توجه به تشابه گزاره ها استخراج شده از بحث های گروهی با الگوی Pen-3، از این الگو برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید.
یافته ها
مفاهیم استخراج شده بر اساس الگو در 6 بخش ادراکات مثبت و منفی، قادرکننده های مثبت و منفی و تقویت کننده های مثبت و منفی دسته بندی شدند. مفاهیمی مانند پایین بودن دانش تغذیه ای، باورها و ارزش ها، تاثیر همسالان، نقش والدین، رسانه ها و دسترسی برخی از یافته های پژوهش حاضر بود.
نتیجه گیری
موانع نوجوانان در مصرف میوه و سبزیجات صرفا وابسته به خود فرد نبوده و تحت تاثیر عوامل خارج از فرد نیز می باشد. بنابراین در طراحی مداخلات برای بهبود مصرف میوه و سبزی باید به تمام عوامل موثر توجه گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1907772 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.