پاسخ های رشد و نموی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای به محلول پاشی سیلیسیم

پیام:
چکیده:
سیلیسیم، به عنوان عنصری مفید یا شبه ضروری، بسیاری از واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمایی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. لیکن، بسیاری از تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای کشور، به ویژه در سیستم بدون خاک (هیدروپونیک) ، از عنصر سیلیسیم در برنامه کوددهی و محلول پاشی محصولات زیر کشت استفاده نمی کنند. بر همین اساس، آزمایشی جهت بررسی تاثیر تیمارهای محلول پاشی سیلیسیم (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک خیار (. Cucumis sativus L) رقم نگین، در سیستم بدون خاک، در گلخانه ای تجاری واقع در شهرستان پیرانشهر، از توابع استان آذربایجان غربی، اجرا گردید. نتایج آزمایش بیانگر افزایش معنی دار کلروفیل، مقدار نسبی آب برگ، جذب کلسیم و سیلیسیم و بهبود معنی دار پایداری غشای سلولی برگ خیار تحت محلول پاشی سیلیسیم در مقایسه با تیمار شاهد بود. بیشترین عملکرد میوه و میزان جذب کلسیم در غلظت های 100 و 150 میلی گرم در لیتر مشاهده گردید. بیشترین ماندگاری پس از برداشت میوه، به عنوان یکی از مهم ترین صفات کیفی خیار، در محلول پاشی 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم مشاهده گردید که در مقایسه با شاهد افزایش 29 درصدی نشان داد. براساس نتایج آزمایش محلول پاشی سیلیسیم، با افزایش سطح برگ، مقدار کلروفیل کل و بهبود محتوای نسبی آب برگ منجر به افزایش عملکرد و همچنین ماندگاری پس از برداشت خیار رقم نگین گردیده و در نتیجه توجه بیشتر و کاربرد این عنصر در پرورش بدون خاک خیار توصیه می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1908824 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.