بررسی عوامل موثر بر درمان کولیک نوزادی با بکارگیری مدل های حاشیه ای برای داده های طولی

چکیده:
مدل های حاشیه ای توسیعی از مدل های خطی تعمیم یافته براساس راهکار معادلات برآوردگر تعمیم یافته ‎ (lr {GEE}) ‎ هستند. از مدل های حاشیه ای می توان بعنوان یکی از روش های مدل سازی مطالعات طولی که شامل پاسخ های غیرنرمال با مقیاس های متفاوتی هستند که در طول زمان بطور تکراری اندازه گیری می شوند، استفاده کرد. در این مقاله بدنبال پیدا کردن عوامل موثر بر برخی نشانه های کولیک نوزادان هستیم. برخی از این نشانه ها شامل مواردی همچون مدت زمان گریه، تعداد دفعات گریه، مدت زمان خواب و شدت گریه هستند که بعنوان متغیرهای پاسخ غیرنرمال، در طول یک هفته مداخله اندازه گیری شده اند. نتایج برازش مدل های حاشیه ای‎ (GEE) ‎ و انتخاب بهترین مدل برای هریک از پاسخ های گفته شده، با استفاده از محک شبه درستنمایی ‎ (QIC) ‎ گزارش شده است و این نتایج حاکی از معناداری اثر عواملی مانند روش های درمانی ماساژ و تکان، تعداد و مدت زمان گریه نوزاد یک روز قبل از شروع مطالعه بر روی متغیرهای پاسخ است.
واژه های کلیدی: مطالعات طولی، معادلات برآوردگر تعمیم یافته، کولیک نوزادی
نتایج برازش مدل های حاشیه ای‎ (GEE) ‎ و انتخاب بهترین مدل برای هریک از پاسخ های گفته شده، با استفاده از محک شبه درستنمایی ‎ (QIC) ‎ گزارش شده است و این نتایج حاکی از معناداری اثر عواملی مانند روش های درمانی ماساژ و تکان، تعداد و مدت زمان گریه نوزاد یک روز قبل از شروع مطالعه بر روی متغیرهای پاسخ است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909048 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!