شناسایی نقاط دورافتاده چندمتغیره با استفاده از فواصل استوار

چکیده:
برای‎ شناسایی نقاط دورافتاده یک متغیره روش هایی وجود دارد که در حالت چندمتغیره کارامد نیستند‏. علاوه بر این زمانی که چندین مشاهده دورافتاده در مجموعه داده های چندمتغیره وجود دارد‏، شناسایی نقاط دورافتاده چندمتغیره امری دشوار و نیازمند روش های محاسباتی می باشد. روش های شناسایی کلاسیک اغلب قادر به شناسایی این نقاط نیستند. زیرا بر پایه بردار میانگین و ماتریس کوواریانس آلوده به شناسایی نقاط دورافتاده می پردازند. به همین دلیل با مساله درون آوری مواجه می شوند. برای مقابله با درون آوری فواصل باید بر اساس برآوردگرهای استوار محاسبه شوند. در این مقاله از برآوردگرهای کمینه دترمینان ماتریس کوواریانس و بیضی گون کمینه حجم که دارای بیشینه فروریختگی می باشند در محاسبه فواصل بهره جسته ایم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909055 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!