تعیین حجم نمونه با کمترین هزینه برای دو جامعه به روش بیز با استفاده از توابع زیان متقارن و نامتقارن

چکیده:
در این مقاله با استفاده از توابع زیان درجه دوم و لینکس، حجم نمونه را به روش بیز در برآورد تفاضل بین میانگین های دو توزیع نرمال از دو جامعه ی متفاوت به قسمی می یابیم که هزینه ی نمونه گیری مینیمم شود. در این فرآیند برای مینیمم کردن هزینه از تابع هزینه ی لیندلی استفاده می کنیم. در برخی حالات بدلیل دشوار بودن محاسبات، حجم نمونه را نمی توان به روش تحلیلی بدست آورد، به همین دلیل به کمک روش های عددی حجم نمونه ی مطلوب را بدست می آوریم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909058 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!