مقاومت به حشره کش دلتامترین در برخی از جمعیت های شب پره پشت الماسی Plutella xylostella در ایران

پیام:
چکیده:
شب پره پشت الماسی یا بید کلم Plutella xylostella L. در برابر بسیاری از آفتکش‏ها از جمله پایرتروئیدها مقاومت توسعه یافته‏ای نشان داده است. در تحقیق حاضر سمیت دلتامترین روی لارو سن سوم شش جمعیت از این حشره با استفاده از روش غوطه‏ور سازی برگ بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت‏های مختلف این حشره حساسیت متفاوتی در برابر دلتامترین دارند. جمعیت‏های مقاوم شب پره پشت الماسی با استفاده از فشار گزینشی طی 15 نسل در شرایط آزمایشگاه به وجود آمدند و حساسیت آنها به دلتامترین مورد ارزیابی قرار گرفت. در این جمعیت‏های مقاوم نسبت مقاومت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. اگرچه سینرژیست‏های DEM وTPP هیچ نوع اثر سینرژیستی روی دلتامترین نداشتند، سینرژیست PBO به طور قابل توجهی سمیت دلتامترین در جمعیت‏های مقاوم را کاهش داد. سینرژیست DEF نیز اثر سینرژیستی نسبتا خوبی داشت. مطالعات آنزیمی نشان دادند که فعالیت آنزیم‏های مونواکسیژناز و استراز در جمعیت‏های مقاوم بسیار بیشتر از فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس-ترانسفراز می‏باشد. در بررسی مقاومت تقاطعی، نتایج نشان داد که جمعیت بسیار مقاوم شب پره پشت الماسی در برابر حشره‏کش‏های هگزافلومورون و ایندوکساکارب مقاومت تقاطعی بالایی را نشان می‏دهد همچنین در این جمعیت هیچ نوع مقاومت تقاطعی با حشره‏کش آبامکتین دیده نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909823 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!