حق بر سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تاکید بر سند 2030 یونسکو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، حق بر سلامت و بهداشت عمومی است که وجود و استقرار آن، لازمه زندگی اجتماعی محسوب می شود. از این رو تفکیک میان مفهوم سلامت که به بار پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که دربردارنده تعهدات دولت ها در حوزه درمانی و بهداشتی برای آحاد جوامع بشری است، اهمیت ویژه ای دارد. در میان اسناد بین المللی که به بررسی چنین حقی پرداخته است، سند توسعه پایدار 2030 یونسکو اهمیت ویژه ای دارد، چراکه تحولی اساسی در رویکرد دولت ها نسبت به این موضوع به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر ایجاد نموده است. با توجه به جایگاه حقوق مذکور و عدم وجود منبعی که به تفصیل چنین حقوقی را مورد تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه موردی انجام شده و هدف از نگارش آن تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش حق بر سلامت و بهداشت عمومی در سند مزبور می باشد.
یافته های ما حاکی از آنست که حقوق مزبور جزء حقوق بنبادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقوقی را افزایش دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!