بازنگری و کلید شناسایی کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) استان گیلان

پیام:
چکیده:
در این بررسی فون کنه های خانواده Laelapidae استان گیلان بازنگری شده است. نمونه های مورد بررسی متعلق به یک دوره بیست ساله از 1377 تا سال 1397 از استان گیلان هستند که در کلکسیون کنه شناسی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در شهر رشت وجود دارند. تعداد نمونه های مورد بررسی قریب بر 2000 کنه می باشد که به صورت اسلاید میکروسکوپی نگهداری می شوند. در این بررسی تعداد 46 گونه از کنه های خانواده Laelapidae از 16 جنس Androlaelaps ، Cosmolaelaps، Euandrolaelaps، Eulaelaps، Gaeolaelaps،Gymnolaelaps ، Haemogamasus، Haemolaelaps، Hypoaspis، Laelaspis، Laelaspisella، Ololaelaps، Pnemolaelaps، Pseudoparasitus، Reticulolaelaps و Stratiolaelaps از استان گیلان معرفی و کلیدی برای شناسایی جنس و گونه ها ارائه شده است. دو گونه Gaeolaelaps iranicus Kavianpour & Nemati و Hypoaspisella linteyini (Samsinak) که در بررسی های اخیر جمع آوری شدند به عنوان گزارش جدید برای فون کنه های استان گیلان معرفی می شوند. جنس نر گونه G. iranicus که تا کنون در دنیا گزارش نشده است، نیز از استان گیلان جمع آوری و توصیف شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913881 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!