بررسی رابطه توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

پیام:
چکیده:
با توجه به نقش شاخص های اقتصادی در رشد شرکت ها، در این مطالعه قصد داریم رابطه توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در قالب روش های پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. تکنیک های مرتبط با پانل دیتا شامل ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی و رابطه علیت گرنجری هستند. لازم به ذکر است داده های مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بسته نرم افزاری حاوی شاخص های توسعه جهانی که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می شود و همچنین از پایگاه اطلاعاتی UNCTAD در سال 2015 استخراج شده است. شاخص های مربوط به توسعه نظام مالی اسلامی شامل تعادل، یکپارچگی، مقبولیت، و تداوم است و از آخرین گزارشات موسسه آموزش و تحقیقات بانک توسعه اسلامی گردآوری شده است. یافته های تحقیق بیان کننده رابطه علی دو طرفه میان توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت است. ضمن اینکه شواهد حاکی از رابطه علیت گرنجری قوی میان این دو متغیر است.


نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1915449 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!