تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی نوجوانان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی نوجوانان دختر شهررضا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان دختر 18-14سال شهررضا اصفهان در سال 1392 بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری بود. 30 نوجوان دختر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر شهررضا به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15زوج) و گروه گواه (15زوج) جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش سبک زندگی اسلامی بود که توسط پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی اسلامی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر بهبود ابعاد سبک زندگی اسلامی (آرامش و معناداری زندگی، روابط بین فردی و ویژگی های رفتاری) در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تایید شد. همچنین تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بربهبود سطوح جهت گیری مذهبی (عقاید مناسک و اخلاق) در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تایید شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1916406 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!