تحلیل فنی-اقتصادی آبیاری خورشیدی: مقایسه با منابع متداول انرژی در آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حفظ محیط زیست، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، سیاستگزاری ها را به سمت انرژی های تجدیدپذیر سوق داده است. کشاورزی از مصرف کننده های عمده انرژی است؛ به ویژه که سیاست دولت توسعه آبیاری تحت فشار است و تامین انرژی آن اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق روش طراحی و انتخاب پمپ آب کشاورزی در یک سیستم فتوولتائیک (PV) ، با توجه به شرایط بومی ارائه شد. سپس با معرفی روش شناسی، تحلیل هزینه های دوره عمر در سامانه های پمپاژ خورشیدی، دیزلی و برقی در موردکاوی محصول انگور در منطقه کاشمر انجام شد. طبق نتایج پمپ خورشیدی در این طرح آبیاری می تواند فقط برای توان کمتر از kW 5/4 با پمپ دیزلی رقابت کند، مگر اینکه یارانه متعلق به هزینه برق و سوخت دیزل کاهش یابد. بنابر نتایج، امکان آبیاری خورشیدی، به سطح زیرکشت، نوع محصول، قیمت و میزان دسترسی به انرژی های دیگر، نوع فناوری سامانه خورشیدی و نوع سامانه آبیاری وابسته است و مطالعه امکانسنجی در هر منطقه باید به دقت انجام شود. هر چند که پژوهش های بیشتری در این زمینه نیاز است اما ترویج، اختصاص تسهیلات مالی و نظارت بر طراحی، از ارکان سیاستگزاری برای گسترش آبیاری خورشیدی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 تا 228
لینک کوتاه:
magiran.com/p1916946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!