مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی- زمین آمار برای پیش بینی مصرف آب شهری: مطالعه موردی: شهر اسکو

پیام:
چکیده:
پیش بینی میزان مصرف در مدیریت منابع آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مانند کشور ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و برنامه ریزی مناسب به منظور بهره برداری مطمئن از این منابع مستلزم وجود ابزار توانمند پیش بینی در این زمینه است. در این پژوهش با توجه به توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی سیستم های پیچیده و قابلیت علم زمین آمار در مدل سازی داده های مکانی، یک مدل تجربی ترکیبی به منظور پیش بینی زمانی و مکانی مصرف آب شهری تهیه و ارائه شده است. از داده های ایستگاه هواشناسی سهند و مصارف آب به دست آمده از شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به منظور آموزش، صحت سنجی و ارزیابی نتایج مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج به دست آمده از به کارگیری مدل ترکیبی، نشان دهنده قابلیت بسیار زیاد مدل تهیه شده در پیش بینی مصرف آب شهری در محدوده مورد مطالعه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
98 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1917615 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!