تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
چاقی در بیماران، کاهش عملکرد کلیه را به دنبال دارد و در افراد سالم، منجر به آسیب های کلیوی می گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر عملکرد کلیوی زنان یائسه غیرفعال می باشد.
مواد و روش ها
از بین 60 داوطلب، 29زن یائسه غیر فعال که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع بودند، به طور تصادفی به سه گروه تمرین، مکمل و تمرین+مکمل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 45 دقیقه با شدت 75-65% ضربان قلب بیشینه اجرا شد. گروه مکمل، روزانه 6 گرم پودر خشک چای سبز را در 600 میلی لیتر آب تقریبا جوش (80درجه سانتی گراد) ، یک ساعت قبل از وعده های غذایی به مدت 8 هفته مصرف کردند. گروه ترکیبی به طور هم زمان به تمرین و مصرف چای سبز پرداختند.
یافته ها
در گروه چای سبز، کراتینین سرم (048/0=p) کاهش معنی دار یافت؛ در حالی که هیچ یک از متغیر ها در گروه های تمرین (اسیداوریک(432/0=p) ، اوره (681/0=p) و کراتینین (1=p) ) و تمرین+مکمل (اسیداوریک (597/0=p) ، اوره (270/0=p) و کراتینین (235/0=p) تغییر معنی داری نداشت. تغییرات بین گروهی نیز در هیچ یک از متغیر ها معنی دار نبود.
نتیجه گیری
تمرینات هوازی در آب به مدت هشت هفته به تنهایی و همراه با مصرف چای سبز تاثیری در بهبود عملکرد کلیوی افراد چاق و داری اضافه وزن نداشت، در حالی که مصرف چای سبز به تنهایی باعث کاهش سطوح کراتینین و بهبود عملکرد کلیوی گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
706 -714
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919035 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.