بررسی سطح سرمی سرب در کودکان 7- 6 ساله بوشهر در سال 1391

پیام:
چکیده:
زمینه
کودکان بیشتر مستعد مسمومیت با سرب هستند. هدف اندازه گیری سطح سرمی سرب در کودکان 7-6 ساله بوشهری در سال 1391 بود.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی، 453 کودک در بدو ورود به مقطع ابتدائی، پس از تکمیل پرسشنامه جهت گرفتن نمونه خون به یک آزمایشگاه خاص ارجاع شدند. 283 نفر به آزمایشگاه مراجعه و CBC برای آنها انجام و نمونه سرم جهت اندازه گیری سرب از 272 نفر جدا شد.
یافته ها
به ترتیب 6/34 و 1/8 درصد کودکان سطح سرب بالاتر از 5 و 10 میکروگرم در دسی لیتر داشتند. رابطه معناداری بین جنس کودک (73/0=p) ، تحصیلات مادر (43/0=p) و پدر (94/0=p) ، نمایه توده بدنی (19/0=p) ، آنمی (62/0=p) ، میکروسیتوز (1=p) و پوشش رنگ روغن منزل (62/0=p) با سطح سرب وجود نداشت. بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر میانگین ضریب هوشی (39/0=p) ، سن ساختمان (98/0=p) و مدت سکونت (58/0=p) وجود نداشت. در کودکان با سطح سرب بالاتر از 10، تعداد دندان های پوسیده به طور معناداری بیشتر بود (037/0=p). بین تعداد دندان های پوسیده با تحصیلات پدر رابطه معناداری بود (005/0=p).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه در منطقه پرخطر برای مسمومیت سرب، حداقل 12 درصد یا بیشتر از کودکان آزمون شده سطح سرب 10 میکروگرم در دسی لیتر دارند، شهر بوشهر از مناطق با خطر پایین برای مسمومیت با سرب در کودکان می باشد. اگرچه پایش سطح سرب در کودکان بوشهری توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
459 -471
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919236 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!