شیمی کانی، زمین شیمی و سن پرتوسنجی سنگ های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال-غربی خور): شاهدی بر فعالیت ماگمایی تریاس پسین در پهنه ساختاری ایران مرکزی

پیام:
چکیده:
توده های نفوذی دیوریتی و دایک های آلکالی فلدسپار گرانیتی صورتی رنگ منطقه کلاته (شمال غربی شهر خور) ، سنگ های مجموعه پی سنگی نئوپروتروزوئیک پایانی جندق- عروسان را قطع کرده اند. بازدیدهای صحرایی، سنگ نگاری و بررسی های زمین شیمیایی بیانگر ماهیت گرانیتوئیدی نوع Iاین توده های نفوذی، رابطه همزادی آن ها با یکدیگر و ماهیت آهکی-قلیایی پتاسیم متوسط تا پتاسیم بالای آن هاست. ماگمای سازنده آن ها، از ذوب بخشی گوه گوشته ای دگرنهاده دگرنهاد روی پهنه فرورانش ورقه فرورانده نئوتتیس، سرچشمه گرفته است. زایش ماگماهای مورد نظر، در یک محیط کششی پشت کمانی درون ورقه قاره ای قرار گرفته بر روی پهنه فرورانش نئوتتیس صورت گرفته است. سن سنجی U-Pb بر زیرکن های جداشده از این سنگ های دیوریتی و آلکالی فلدسپار گرانیتی نشانگر گستره سنی 6/1±9/213 تا 6/1±221 میلیون سال پیش (تریاس پسین) برای آن هاست. این سنگ های آذرین تظاهرات ماگمایی فاز کوهزادی سیمرین پیشین هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
827 -844
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919354 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.