آژنزی سمینال وزیکول: یک علت نادر ناباروری در مردان

پیام:
چکیده:
گزارشهای کمی در مورد ناباروری به علت آژنزی سمینال وزیکول وجود دارد. در این مقاله یک مورد با ناباروری و حجم کم سمن به علت آژنزی سمینال وزیکول گزارش شده است. برای بیمار تستهای آزمایشگاهی، معاینه بالینی و سونوگرافی ترنس رکتال انجام شده است و با توجه به نتایج بررسیها بیمار جهت انجام بیوپسی بیضه ارجاع شد.
نوع مقاله:
گزارش موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919877 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!