نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی

پیام:
چکیده:
کتاب جهان پسا-آمریکایی نوشته فرید زکریا به مختصات تحولات در عرصه جهانی عمدتا در حوزه های سیاسی، اقتصادی می پردازد. نویسنده ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند و برزیل را جزو تغییرات مهم در ساختار نظام بین الملل می داند که عرصه را برای آمریکا تنگ تر کرده اند. این قدرت ها با استفاده از منابع داخلی در تعامل با محیط بیرونی ضمن کسب قدرت اقتصادی به امتیاز خواهی های سیاسی روی آورده اند و قصد چشم پوشی از سهم خود از کیک قدرت جهانی را ندارند. زکریا به این پدیده نوظهور "خیزش دیگران" می گوید. آمریکا در دوره پسا جنگ سرد دچار افول نسبی نسبت به رقبای راهبردی خود شده است و راه حل زکریا برای بهبود نسبی شرایط آمریکا در جهان پسا-آمریکایی روی آوردن این کشور به چندجانبه گرایی و پذیرش محدودیت های ساختاری پیش رو است. زکریا در این کتاب با ارایه شاخص های قدرت مادی و غیرمادی مانند اقتصاد، دیپلماسی سیاسی و قدرت اقناع کنندگی و قدرت نرم در پی بهره گرفتن از شاخص های کمی و کیفی برای اثبات مدعای خود است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.