لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در برخی منابع مبداء و منشاء پیدایش گندم دوروم نواحی غربی ایران ذکر شده است. در حال حاضر سطح زیر کشت آن در ایران حدود 400-250 هزار هکتار است. در مقایسه با برخی کشورهای همسایه نظیر ترکیه که حدود 50% از سطح زیر کشت دوروم در مناطق سردسیری قرار دارد، متاسفانه در کشور ما توجه چندانی به آن نشده است. تحقیقات به نژادی دوروم در مناطق سردسیر دیم کشور از سال زراعی 75-1374 در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شروع گردیده و نتایج حاکی از وجود پتانسیل مناسب در زمینه سازگاری به خشکی، مقاومت به سرما و بیماری ها و… در جمعیت اصلاحی بوده است. با توجه به اینکه میزان پروتئین ماکارونی و محصولات مشابه که از گندم دوروم استحصال می گردند بیشتر از برنج بوده و میزان کالری و مواد معدنی آن تقریبا مساوی برنج است، لذا توسعه سطح زیر کشت و تولید دوروم به منظور جایگزینی و تغییر الگوی مصرف ماکارونی به جای برنج موجب صرفه جویی اقتصادی، بهداشت غذایی و سلامت تغذیه افراد جامعه و استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت دیمزارهای مناطق سردسیر دیم کشور خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
118 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!