عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات صنعتی در ایران

پیام:
چکیده:
امروزه رشد صادرات غیرنفتی به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به بی ثباتی درآمدهای نفتی، مطرح است. در این راستا ضرورت بررسی عوامل موثر بر آن به منظور اتخاذ سیاست های تجاری مناسب برجسته می گردد. با توجه به تاکید برنامه های توسعه کشور بر رشد صادرات غیرنفتی، متنوع سازی صادرات یکی از سیاست های مناسب در این زمینه است. هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات صنعتی در ایران است. برای این منظور جهت تعیین میزان تنوع صادرات از شاخص هرفیندال-هریشمن و برای تخمین مدل از روش فیلتر کالمن طی دوره 1978 تا 2012 استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی، شاخص رقابت پذیری، توسعه بخش مالی، قدرت نهادی و نرخ ارز با تنوع صادرات است. این یافته ها پیامدهای مهمی از نظر سیاستی جهت تدوین برنامه های آتی به منظور دستیابی به توسعه پایدار دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش درجه تنوع سازی صادرات رشد اعتبارات به بخش خصوصی و افزایش توان رقابتی بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی مد نظر قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.