شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی

پیام:
چکیده:

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار اقتصادی و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است که این امر بدون داشتن راهبردهای موثر و برنامه ریزی شده امکان پذیر نمی باشد. با عنایت به لزوم اجرای درست راهبردهای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، شناسایی اطلاعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد، چگونگی جمع آوری، نمایش و تحلیل این اطلاعات بیش از پیش ضروری می نماید. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد شاخص ها را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازها و راهبردها مقایسه و بررسی نمایند. لیکن جهت بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف، پراکنده و ناهمگون را یکپارچه و منسجم می کند و می تواند گزارش های تحلیلی و چند بعدی را برای تصمیم گیری مدیران کشور فراهم نماید. این پژوهش که از نوع توسعه های و کاربردی است، عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را در قالب سیصد و پنجاه و هفت کد با مرور ادبیات تحقیق شناسایی و با مشارکت 38 خبره سازمانی و دانشگاهی و استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و روش گروه کانونی اقدام به دسته بندی این عوامل نموده است که در قالب بیست و چهار مضمون پایه و هفت مضمون سازمان دهنده شامل، نیازسنجی و امکان سنجی، برنامه ریزی، طراحی فرایندی، طراحی نرم افزاری، استقرار و پیادهسازی، ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه دسته بندی انجام گرفت. در مرحله دوم 24 مضمون پایه در اختیار خبرگان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و در نهایت 20 عامل بهعنوان عوامل موثر درارزیابی راهبرهای اقتصاد مقاومتی، مورد تایید نهایی قرار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921583 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.