بررسی اثر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
با وجود ویژگی های دارویی بسیار خوب اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان، عواملی مانند واکنش های آلرژیک و زیست تخریب پذیر بودن، فعالیت آن ها به عنوان داروهای درمانی را محدود می کند. ساخت نانوامولسیون، راهی برای غلبه بر این محدودیت ها می باشد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در مدل موش صحرایی بود.
روش ها
در این مطالعه ی تجربی، نانوامولسیون حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان به روش امولسیون سازی خودبه خودی ساخته شد. جهت بررسی تاثیر در روند بهبود زخم، روی پوست 85 سر موش صحرایی نر، زخم عمیق ایجاد گردید. برای اندازه گیری مساحت سطح زخم در روزهای 2، 5، 7، 10 و 14 بعد از ایجاد زخم از نمونه ها عکس برداری دیجیتالی انجام شد و به منظور محاسبه، نرم افزار Image J مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، در روزهای 2، 7 و 14 مطالعه، از محل زخم نمونه برداری صورت گرفت و میزان بیان ژن های Transforming growth factor-beta1 (TGF-β1) ، Type I collagen (Col I) و Col III با روش Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) اندازه گیری شد.
یافته ها
کرم نانوامولسیونی، مساحت سطح زخم را به طور قابل ملاحظه ای سریع تر از کرم غیر نانوامولسیونی (010/0 > P) و کرم فنی توئین 1 درصد (050/0 > P) کاهش داد. همچنین، داده های RT-PCR نشان داد که درمان موضعی زخم ها با کرم نانوامولسیونی بیان ژن های TGF-β1، Col I و Col III را افزایش می دهد (010/0 > P).
نتیجه گیری
کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان از پتانسیل بالقوه ای برای بهبود زخم پوستی عمیق در مدل موش صحرایی برخوردار می باشد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1355 -1361
لینک کوتاه:
magiran.com/p1922100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.