ارائه اطلاعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساخت گاه شهر سنندج

پیام:
چکیده:
با ترکیب مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیکی می توان اطلاعات زمین شناسی- ژئوتکنیکی ارائه کرد که در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های عمرانی در یک منطقه بزرگ همانند شهرها مفید باشد. در این تحقیق مراحل گام به گام انجام این کار برای ساختگاه شهر سنندج ارائه گردید که این مراحل در سایر مناطق نیز قابل انجام است. بدین منظور، ابتدا انواع واحدهای زمین شناسی سنندج شناسایی و خصوصیات آنها شامل نحوه تشکیل و منشا پیدایش آنها تشریح و از نظر زمین شناسی طبقه بندی شدند. جهت اضافه نمودن متغیرهای مهندسی به این طبقه بندی زمین شناسی، از نتایج 211 گمانه ژئوتکنیکی در سطح شهر سنندج استفاده گردید. جهت تکمیل و کنترل متغیرهای ژئوتکنیکی بدست آمده، 9 چاه در نقاط مختلف سنندج حفاری و یک سری آزمایشات ژئوتکنیکی انجام شد. نهایتا علاوه بر ارائه نقشه زمین شناسی و طبقه بندی زمین شناسی- ژئوتکنیکی برای واحدهای سنندج، معیارهای زمین شناسی برای تشخیص نوع واحد مورد برخورد در محل یک پروژه در سنندج ارائه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923487 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!