بررسی علل شکل گیری جریان های سلفی تکفیری در جهان اسلام

چکیده:
جریان های سلفی تکفیری، نه در قالب جریان فکری و اعتقادی، که در قالب جریان تروریستی بین المللی مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار گرفته است. این جریان ها، که ریشه های انحرافی خود را در تاریخ اسلام جست وجو می کند، با تکفیر ادیان الهی و مذاهب اسلامی، اصل ترور و هراس را جایگزین اصل جهاد کرده و نوعی ایدئولوژی تروریستی از اسلام به افکار عمومی بین المللی عرضه نموده است. این جریان ها به دلیل ارائه ی تصویری غیرواقعی، وهم آلود و کاریکاتوری از اسلام اصیل، زمینه های تقویت اسلام هراسی را در غرب به وجود آورده است. شکل گیری و گسترش جریان های تکفیری به عواملی چندسویه وابسته است که شناسایی و بررسی آن ها نقش موثری در جلوگیری از فعالیت های این جریان ها داشته است. براساس یافته های این پژوهش، فقدان حاکمیت نظام های مردم سالار، تعارض های قومی- مذهبی، دخالت عوامل خارجی و حمایت قدرت های بزرگ از جریان های سلفی تکفیری، از عوامل اصلی شکل گیری این جریان ها به شمار می رود.
زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1924451 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!