تاملی بر مفهوم »تاریخ» و «غرب زدگی» در اندیشه سیداحمد فردید

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقاله حاضر به مطالعه دو مفهوم کلیدی در اندیشه سیاسی سیداحمد فردید پرداخته است که عبارتند از: «تاریخ» و «غرب زدگی». این مقاله بر اساس روش شناسی اسکینری به نگارش درآمده است که می گوید اندیشه سیاسی هر اندیشمندی در فضای انتزاعی تکوین پیدا نمی کند. آنان متاثر از بسترهای فکری، تاریخی، گفتمانی، سیاسی و اجتماعی عصر خویش اند. لذا لازمه فهم مضامین فکری هر فرد بررسی شرایط ذهنی و عینی حاکم بر دوره زمانی اوست. از این جهت تحقیق پیش رو ابتدا به بررسی شرایط تاریخی تاثیرگذار بر احمد فردید در دو دوره پهلوی اول و دوم پرداخته، سپس تکوین منظومه فکری وی را مورد بحث قرار داده و در نهایت دو مفهوم «تاریخ» و «غرب زدگی» را در منظومه فکری او مورد بررسی قرار داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1927653 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!