تحلیلی بر فرایند اجتماعی و سیاسی شکل گیری شخصیت وحید افراخته

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این مقاله به بررسی زندگی وحید افراخته و تغییرات وی از یک جوان گوشه گیر و آرام با روحیه مذهبی به یک چریک تمام عیار و مارکسیست می پردازد. همچنین به چرایی و چگونگی همکاری او با ساواک اشاره دارد. در این تحقیق از اسناد ساواک و اعترافات افراخته استفاده شده است. او پس از بازداشت به صورت مبسوط به تحلیل شخصیتی و شرایط حاکم بر خود می پردازد و با ذکر اقدامات خویش علل گرایش به آن ها را هم بیان می کند. این نوشتار در واقع مطالعه موردی یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق است، با ذکر این توضیح که گرچه نتایج و اطلاعات به دست آمده همگی قابلیت تعمیم به همه اعضا را ندارد، اما ابعادی از این پدیده را معلوم می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1927662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.