مدل دسته‏ بندی در تعامل انتشار اطلاعات در شبکه‏ های اجتماعی: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

پیام:
چکیده:
در دنیای واقعی، مسئله انتشار چندین واگیر (به هر چیز قابل انتشار در شبکه اجتماعی گفته می شود، ویروس‏های کامپیوتری، اطلاعات، فیلم، ویروس سرماخوردگی و… می توانند به عنوان واگیر در نظر گرفته‏ شوند.) همزمان در یک شبکه اجتماعی دارای اهمیت فراوانی می‏باشد. به دلیل تعداد زیاد واگیرهای منتشر شده ی همزمان در یک شبکه اجتماعی و به منظور کاهش پارامترهای مدل و هم چنین مقیاس پذیر شدن مسئله، در برخی از پژوهش های انجام شده به دسته بندی واگیرها پرداخته شده است و واگیرهای مختلف در دسته های مختلف قرار داده شده است. هم چنین تمام دسته ها همگن در نظر گرفته شده است که این فرض از دنیای واقعی دور است. برای رفع این مشکل، این مقاله به وزن دهی گروه های مختلف واگیرها می پردازد، مسئله مذکور را به صورت یک بازی تکاملی مدل کرده و مورد بررسی قرار می دهد و استراتژی پویا تکاملی و استراتژی ایستا تکاملی آن را محاسبه می نماید. پویایی تکاملی و ایستایی تکاملی واگیرها نشان می دهد که آیا تاثیر یک واگیر در روند انتشار از دیدگاه کاربر در دو فاصله زمانی متوالی ترویج می یابد و یا سرکوب می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928398 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!