بررسی بینامتنی در رمان های تاریخی جرجی زیدان؛ نمونه موردی: استبداد الممالیک، ابومسلم الخراسانی

پیام:
چکیده:
بینامتنی به عنوان یکی از موضوعات مهم نقد ادبی معاصر، نظریه ای است که بیانگر ارتباط و تعامل متون با همدیگر است و یافتن این ارتباط می تواند مخاطب را به خوانشی نو از متون رهنمون سازد. از جمله این متون، رمان های تاریخی جرجی زیدان پیشگام اصلی رمان تاریخی معاصر می باشد که به ویژگی مهم ارتباط با قرآن متمایز گشته اند. این امر آنگاه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که بدانیم او یک نویسنده مسیحی است. روابط بینامتنی قرآن با این رمان ها بسیار هدفمند و جهت گیرانه بوده است، به طوری که نویسنده این داستان ها با علم به قدرت تاثیر بیان قرآنی و حکمت ها و امثال آن، آگاهانه آنها را در میان مطالب داستان های خویش گنجانده است. با دسته بندی انواع بینامتنی در این داستان ها، آنچه به دست می آید این است که اکثر قریب به اتفاق بینامتنی های موجود قرآنی آن از نوع نفی جزئی و متوازی است و به نظر می رسد بایستی علت آن را در نوع مخاطبان این داستان ها و هدف جرجی زیدان از تالیف این رمان ها جستجو کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928481 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!