نگاهی به عناصر روایی داستان های کوتاه یوسف ادریس؛ مطالعه موردی: معاهده سیناء

نویسنده:
پیام:
چکیده:
«معاهده سیناء» یکی از داستان های کوتاه مجموعه «لغه الآی آی» نوشته نویسنده مصری، یوسف ادریس (1927-1991) است. پژوهش مذکور تلاش کرده است با رویکردی توصیفی-تحلیلی، عناصر برجسته روایی داستان مذکور را مورد بررسی قرار دهد تا مبحث مقاومت و اعتماد به نفس را در آن جلوه گر نماید. نتایج، نشان از آن دارد که این داستان کوتاه برخلاف سایر داستان های نویسنده، اغلب شخصیت ها صراحتا و به شکل مستقیم معرفی می شوند و این شخصیت ها نماد و رمز خلقیات و روحیات ملت ها و دولت های آنان هستند. مضمون اصلی داستان به رویارویی قدرت های بزرگ بر سر سلطه بر کشورهای ضعیف از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… اشاره دارد و پیام داستان دعوت به خودکفایی، اعتماد به نفس و مقاومت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928492 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!