خوانش شعر پونه نیکوی براساس رویکرد نقش گرایی

پیام:
چکیده:
رویکرد نقش گرایی به زبان، سبب مطالعات نظام مند متون شده است. شعر و دیگر متون ادبی، هر چند به دلیل برجسته سازی زبان با متون علمی و آموزشی متفاوت اند، اما این قابلیت را دارند که با دیدگاه های گوناگون خوانده و تحلیل شوند. هدف از این پژوهش خوانش شعری از پونه نیکوی براساس رویکرد نقش گرایی به زبان است. پونه نیکوی از شاعران جوانی است که به شعر اجتماعی توجه نشان داده است. این شعر – که کبوترانه نام دارد و حاوی احساسات پاک یک فرزند شهید است- از کتاب انار سبز زیتون سرخ انتخاب شده و مربوط به حوزه دفاع مقدس است. یافته های تحقیق حاکی از کوتاهی جملات، کثرت فرایندها، غلبه فرایندهای رابطه ای و توصیفی بودن این شعر است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاعر در این شعر به عناصر پیرامونی توجه زیادی نشان نداده و به دنبال شاخ و برگ دادن به کلام خود نبوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928493 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!