بررسی عناصر رمان دا از دیدگاه نشانه معنا-شناختی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
یکی از عناصر اصلی در رمان دا ترس و تشویشی است که همواره با شخصیت های شکل دهنده داستان همراه است. در حقیقت ترس و تشویش از عناصر اصلی و از پایه های این رمان محسوب می گردند و در هر زمان و مکانی به شکلی بروز می کنند. با توجه به اینکه بین ترس و تشویش نوعی تفاوت ماهوی و اساسی وجود دارد، طبیعی است که نحوه بروز آن ها و نیز واکنش و موضع گیری شخصیت های داستان در برابر آن ها با یکدیگر متفاوت باشد. هر یک از شخصیت های داستان هم استراتژی خاص خود را برای کاستن از این احساس دارند. نکته ی جالب توجه در این داستان رابطه ای است که این دو حس با یکدیگر دارند چرا که گاه یکی مقدمه ای است برای ظهور دیگری. در واقع برای بررسی یکی از این عوامل بررسی نحوه شکل گیری دیگری نیز ضروری می نماید. در این مقاله تلاش می گردد علاوه بر بررسی نشانه-معنا شناختی این رمان نحوه شکل گیری احساسات مختلف در قهرمان داستان و نیز استراتژی هایی را که افراد برای بروز، تغییر و یا پنهان کردن این احساسات استفاده می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!