عوامل موثر بر فقر از دیدگاه زنان متاهل با تحصیلات عالی

پیام:
چکیده:
مطالعه ی حاضر به معناکاوی پدیده ی فقر می پردازد. سئوال های محوری پژوهش عبارتند از: چه عواملی از دیدگاه دانشجویان متاهل دانشگاه تهران سبب ایجاد فقر می گردد؟ چه راهبردهایی برای برطرف کردن مساله ی فقر می توان ارائه کرد؟ و پیامدهای فقر از نظر این قشر چیست؟ این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رویکرد تئوری زمینه ای، علل اجتماعی و فرهنگی فقر را از دیدگاه دانشجویان متاهل بررسی می کند. نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری از دانشجویان دکتری خانم ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد «عدم اشتغال به مشاغل تخصصی» ، «نداشتن درآمد کافی» ، «عدم استخدام توسط سازمان های دولتی» ، «نداشتن سیاست های مشخص جهت اشتغال افراد تحصیل کرده از سوی مسئولان کشور» ، «بالا بودن هزینه های زندگی» ، «نبود فرصت های شغلی مناسب برای افراد تحصیل کرده» و «وجود رانت در سازمان های دولتی در زمینه ی استخدام» مهم ترین تعیین کننده های فقر هستند. بارزترین علل فقر، عوامل اقتصادی و مدیریتی (حاکمیتی) بود. نابرابری جنسیتی و نگرش منفی نسبت به کار کردن زن در جامعه که برخاسته از سبقه ی تاریخی کشور است، از جمله عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر فقر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928600 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.