بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب

پیام:
چکیده:
 
سابقه و هدف
هدف از این پژوهش امکان استفاده از ضایعات خطوط کاغذ روکش ملامینه به عنوان جانشین بخشی از چسب اوره فرمالدهید جهت ساخت تخته خرده چوب سه لایه بود که در سطح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گردید.
مواد و روش ها
مقدار جایگزینی ضایعات کاغذ روکش ملامینه در لایه مغزی نسبت به چسب اوره فرمالدهید در 4 سطح 0، 20 ،40 و 60 درصد وزن خشک چسب مصرفی با هدف صرفه جویی و کاهش مصرف چسب بود که در سطح آزمایشگاهی و با 5 تکرار انجام شد. مقاومت های مکانیکی و فیزیکی تخته های تولید شده شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، مقاومت به پیچ، دانسیته، واکشیدگی ضخامت و جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب مطابق با استانداردهای EN اندازه گیری شد.
نتایج
نتایج آزمایش نشان داد با افزایش پودر روکش ضایعاتی مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، دانسیته، مقاومت به پیچ در سطح و مغز تخته و چسبندگی داخلی داخلی تخته نسبت به نمومه شاهد کاهش می یابد. اما براساس استاندارد 9044 ملی ایران مقادیر بدست آمده تا سطح 40 درصد پودر ضایعات روکش بیشتر از استاندارد 9044 ملی ایران بوده است. همچنین با افزایش پودر روکش ملامینه ضایعاتی درصد واکشیدگی ضخامت و جذب آب در 2 و 24 ساعت غوطه وری و دانسیته افزایش یافت.
نتیجه گیری
براساس استاندارد ملی 9044 ایران که مقدار مدول گسیختگی 13 مگاپاسکال می باشد، مقادیر بدست آمده تا سطح 40 درصد پودر ضایعات روکش بیشتر از استاندارد بود. بنابراین می توان گفت حتی با افزودن 40 درصد پودر ضایعات روکش در مغز نمونه ها، این تخته ها برای مبلمان داخلی جهت کاربرد در شرایط خشک با قابلیت روکش زنی مصنوعی بسیار مناسب هستند، لذا می توان با جایگزینی ضایعات روکش ملامینه بجای چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته، ضمن کاهش مصرف چسب و نشر فرمالدهید، پانل های تولید کرد که مقاومت آن در حد استاندارد ملی ایران است. از طرفی استفاده از ضایعات کاغذ روکش ملامینه در ساخت تخته خرده چوب سبب کاهش مصرف چسب اوره فرم آلدهید می شود که این از لحاظ افزایش سوددهی و بهره وری برای صنایع تولید تخته خرده چوب بسیار مطلوب می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.