بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درد قفسه سینه یکی از عوارض نارسایی دریچه تریکوسپید می باشد. پروپرانولول دارویی از دسته بتابلاکرهای غیرانتخابی عمدتا برای درمان فشارخون، نامنظمی تپش قلب، تسکین درد قلبی و سردردهای میگرنی تجویز می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پروپرانولول خوراکی بر درد قفسه ی سینه بچه ها با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید بود.
روش بررسی
در کارآزمایی حاضر، 38 کودک 5-16 سال با علامت درد قفسه ی سینه ناشی از نارسایی متوسط و شدید دریچه ی تریکوسپید بارد سایر علل درد قفسه ی سینه به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفتند. گروه مورد توسط پروپرانولول 10 میلی گرم روزانه تحت درمان قرار گرفتند. قبل و سه ماه پس از مداخله، اکوکاردیوگرافی جهت ارزیابی شدت نارسایی دریچه ی تریکوسپید، برون ده قلبی، گرادیان فشار سیستول و دیاستول و فشار شریان ریوی صورت گرفت. علاوه بر این بیماران از لحاظ مدت و تعداد دفعات درد قفسه ی سینه مورد پرسش قرار گرفتند.
یافته ها
فراوانی و درصد جنیست، محل سکونت، بیماری قلبی همراه و شدت درد تفاوت معنی داری در دو گروه نداشت. قبل از مداخله میانگین فشار شریان ریوی، میزان بازگشت خون از دریچه تریکوسپید و کسر جهشی در دو گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. برگشت خون از دریچه تریکوسپید ارتباط معنی دار و مثبتی با فشار شریان ریوی داشت (001/0p< و 755/0r=). میزان پاسخ به درمان در گروه مداخله 12 (2/63 %) و گروه شاهد 4 (1/21 %) بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند.
نتیجه گیری
داروی پروپرانولول سبب کاهش قابل ملاحظه درد قفسه ی سینه در کودکان مبتلا به نارسایی دریچه تریکوسپید می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.