روند و سهم هزینه های سلامت از هزینه های خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در فاصله سال های 1388 تا 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
بخشی از هزینه های هر خانوار در هر کشور صرف دریافت خدمات سلامت می شود. این مقاله با هدف بررسی روند و سهم هزینه های سلامت خانوارهای شهری و روستایی از هزینه های کل خالص و تاثیر احتمالی اجرای طرح تحول سلامت بر روند این هزینه ها در فاصله سال های 1388 تا 1395 به انجام رسید.
روش کار
در این مطالعه از داده های هزینه-درآمد خانوارها، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران، استفاده شد؛ تعداد خانوارها در هر سال تقریبا معادل 38هزار است. از متوسط سالانه هزینه های پرداخت از جیب و نسبت هزینه های خیلی ضروری و ضروری به کل هزینه های خالص سالانه خانوارها برای بررسی روند هزینه های سلامت استفاده شد.
یافته ها
روند پرداخت از جیب خانوارهای شهری و روستایی در ایران با کاهش بسیار کندی همراه بوده، و متوسط نسبت هزینه های سلامت به کل هزینه های خانوارهای شهری و روستایی طی سال های مورد بررسی در خانوارهای دهکهای دهم و اول به ترتیب 26% و 3/1% و در کل جمعیت 7% بود. تفاوت پرداخت از جیب خانوارهای دهک های اول و دهم شهری و روستایی در سال 95 به ترتیب 29, 942, 534 و 15, 441, 113ریال بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشانگر تفاوت قابل توجه پرداخت های خانوارهای فقیر و ثروتمند برای دریافت خدمات سلامت است؛ هرچند روند کلی هزینه های سلامت در خانوارها طی این سال ها ثابت بوده است. علیرغم پوشش همگانی بالای بیمه در ایران، همچنان تفاوت چشمگیری در هزینه های سلامت مشاهده می شود، اما به طور کلی مقادیر خالص پرداخت برای هزینه های سلامت در ایران در میان تمامی دهک ها نسبت به سایر هزینه ها پایین تر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.