بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمات در پایگاه های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
مطالعه کیفی حاضر با هدف شناسایی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمت در پایگاه های سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسید.
روش مطالعه: برای انجام این مطالعه با کارشناسان مصاحبه به عمل آمد، پیاده سازی انجام شد، و نمایه سازی روی تمامی مصاحبه ها صورت گرفت. تمامی افراد و موضوعات کدگذاری شده و متعاقبا، جدول مربوط به نمودارها تکمیل گردید. سپس بر اساس فرم ساختار مفهومی، نمایه سازی انجام، و داده ها تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
دیدگاه شرکت کندگان نسبت به تجربه مثبت بود. مهم ترین تسهیل کننده ها، استقبال بخش خصوصی، اشتغال زایی، دستورالعمل های شفاف،اعتبارات مشخص جهت پرداخت، و تجربیات سایر کشورها بود. عمده ترین موانع، نامناسب بودن فضای فیزیکی، کمبود نیروی انسانی، عدم استقرار پزشک، فرسوده بودن تجهیزات، تاخیر در پرداخت به موسسین، حقوق ناکافی پرسنل، نظارت های سختگیرانه ناظران ستادی، توجه به کمیت به جای کیفیت خدمات، قوانین دست و پا گیر بیمه، و مالیات بود.
نتیجه گیری
سیاست کوچک کردن دولت، واگذاری خدمات به بخش خصوصی، و نظارت سیستم دولتی سبب شکل گیری نگرش مثبت در مدیران نسبت به پایگاه های مشارکتی شده ، و از سویی دیگر عدم کارایی پرسنل دولتی به راه اندازی موفقیت آمیز پایگاه های مشارکتی انجامیده است. محدودیت های مالی و اداری در خرید، ساخت، و تعمیر ساختمان های دولتی و نیز کاهش ظرفیت استخدامی از دلایل واگذاری پایگاه های مشارکتی است. همچنین، نیروهای شاغل در پایگاه ها از عدم امنیت شغلی و حقوق پایین شکایت داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.