جبرهای فیستر با برگردان

پیام:
چکیده:
در این مقاله به مرور فرم های دوخطی فیستر روی میدان ها و برگردان های فیستر روی جبرهای ساده مرکزی می پردازیم. همچنین به بیان حدس های مهم در این راستا، تلاش های انجام شده برای اثبات آن ها و نیز مسائل باز باقیمانده در مشخصه مخالف دو خواهیم پرداخت. درنهایت، تلاش های انجام شده برای تعمیم این حدس ها به مشخصه دو و تفاوت های نتایج به دست آمده در این مشخصه با سایر مشخصه ها نیز مرور می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929595 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!