طراحی الگوی نهادینه سازی ارزش ها مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

چکیده:
زمینه و هدف
نهادینه سازی، فرایندی است که از طریق آن اقدامات در جامعه تکرار می شوند و از جانب افراد، معانی مشترکی به خود می گیرند. این مفهوم در سال های اخیر بارها در بیانات مقام معظم رهبری مطرح شده است. با نگاه اجمالی به مجموعه بیانات ایشان، درمی یابیم که از منظر ایشان نهادینه سازی به عنوان یک نقطه شروع برای ایجاد تحول و انجام حرکت های بزرگ در جامعه تلقی می شود. ازاین رو پرداختن به معناشناسی نهادینه سازی و درک ابعاد مختلف آن از منظر مقام معظم رهبری در مورد ارزش ها، می تواند نقشه راه مناسبی برای درک نحوه نهادینه سازی ارزش ها و استفاده از پیامدها و نتایج آن برای مسئولان و مجریان کشور باشد.
روش تحقیق
این تحقیق به روش بررسی اسناد کتابخانه ای، بیانات مقام معظم رهبری را جمع آوری و با روش تحلیل مضمون، مضامین و مفاهیم پیرامون نهادینه سازی ارزش ها را استخراج و درنهایت با یک الگوی مفهومی، نهادینه سازی ارزش ها را از منظر مقام معظم رهبری ارائه نموده است.
یافته ها و نتیجه گیری
الگوی نهادینه سازی ارزش ها مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری، در چهار سطح ارائه شده است: 1- عوامل نهادینه ساز (مسئولان، نخبگان، ائمه جمعه و مداحان، صداوسیما و رسانه های عمومی کشور و تشکل های دانشجویی) ؛ 2-سیاست ها و خط مشی های نهادینه سازی (پایداری و تداوم در نهادینه سازی، ایجاد مطالبه عمومی توسط مردم، پرهیز از موازی کاری، استفاده از فکر، زبان و عمل، تحقیق فراوان، دنبال کردن آرمان ها و تکرار با تبیین و توضیح) ؛ 3- فرایند و راهبردهای نهادینه سازی (آمادگی ذهنی مردم، تبیین منطقی و عالمانه، ترویج در میان نخبگان، لزوم برنامه ریزی و تبلیغ مناسب) ؛ 4-پیامدها و اثرات نهادینه سازی (حرکت مسئولان و مراکز دولتی در جهت خواست مردم، هدایت افکار جامعه، ایجاد جهت فکری مشخص، ایجاد حرکت در جامعه و مطالبه از مسئولان و اجبار مسئولان به تحقق مطالبات، عملیاتی شدن و به صورت جریان درآمدن خواسته ها، تسهیل و پیشروی کارها، برطرف شدن مشکلات کشور).
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929729 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!