به سازی فرایند طراحی سامانه ی تصویربرداری پرتو گاما به کمک ماتریس ساختار طراحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این نوشتار به بهسازی فرآیند طراحی و تحلیل تعاملات در سامانه تصویربرداری پرتو گاما می پردازد. سیستم های تصویربرداری پرتو گاما دارای کاربردهای وسیعی در حوزه های نظامی و امنیتی بوده و برحسب نوع کاربرد، پارامترهای مختلفی در طراحی آن مدنظر قرار می گیرد. پیچیدگی فرآیند طراحی محصول یادشده و تنوع پارامترهای طراحی، بر ضرورت توسعه یک نقشه جامع برای طراحی محصول که نمایانگر نوع ارتباط و تعاملات زیرسیستم ها می باشد، صحه می گذارد. در این رهگذر از ابزار ماتریس ساختار طراحی استفاده می شود. ماتریس ساختار طراحی ابزاری برای تحلیل و سازماندهی سیستم های پیچیده می باشد و از طریق به نمایش گذاشتن ارتباطات و تعاملات زیرسیستم ها به این مهم نایل می شود. در این پژوهش، ماتریس ساختار طراحی شامل 49 پارامتر برای محصول یادشده توسعه داده شده است و سپس این ماتریس به کمک ابزارهای مربوطه خوشه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درنهایت، این 49 پارامتر اولویت بندی شده و به 5 سطح یا سیکل طراحی تقسیم می شوند. طراح سیستم با درنظر داشتن این ماتریس می تواند اثر هر پارامتر طراحی را بر سایر پارامترها درنظر بگیرد و فرآیند طراحی بهینه را مطابق این ماتریس بهسازی شده دنبال کند. بنابراین، با استفاده از این روش، فرآیند طراحی سیستمی سامانه تصویربرداری پرتو گاما توسعه یافته و طراح با این ابزار و ماتریس می تواند تسلط و درک کامل تری بر پارامترها و فرآیند طراحی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930608 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!