بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلول های هرمی ناحیه CA1 موش صحرایی نر نژاد ویستار متعاقب ضابعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن

پیام:
چکیده:
ایسکمی /رپرفیوژن (I/R) مغزی یک عامل بحرانی است که منجر به پیش آگهی ضعیف بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک می شود. التهاب ناشی از ماده P بعنوان عامل تضعیف کننده ای بر اثر نوروپروتکتیوPeroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ) گزارش شده است. این مطالعه، به بررسی اثر اپرپیتانت، آنتاگونیست گیرنده نوروکینین 1 در آسیب (I/R) مغزی ناشی از انسداد دوطرفه شریان های مشترک کاروتید پرداخته است. 24 راس موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه کنترل، ایسکمی، حامل و آزمایشی تقسیم شدند. القاء ایسکمی توسط بستن دو طرفه شریان کاروتید مشترک صورت گرفت. تزریق داروی اپرپیتانت (40 میلی گرم/ کیلوگرم) 2 بار، 1 ساعت پیش ویک ساعت بعد از رپرفیوژن انجام شد. 72 ساعت بعد از القائ ایسکمی، مغز موش ها خارج و جهت رنگ آمیزی نیسل آماده گردید. نتایج نشان داد که تعداد سلول های هرمی زنده ناحیه CA1 هیپوکامپ گروه ایسکمی تفاوت معنی داری با گروه کنترل دارد در صورتی که این تفاوت بین گروه های آزمایشی و کنترل معنی دار نبود. می توان چنین نتیجه گرفت که اپرپیتانت می تواند موجب کاهش ضایعات بافتی متعاقب ایسکمی گردد بنابراین می تواند جزء درمان های آسیب (I/R) مغزی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930694 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!