اینترنت و سلامت حیوانات خانگی: مطالعه موردی رفتار اطلاع یابی سلامت آنلاین صاحبان حیوانات خانگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
اینترنت به یک منبع مهم اطلاعات سلامت تبدیل شده است و به طور بالقوه مزایای بسیاری برای سلامت انسان ها و حیوانات ارائه می کند. افرادی که به حیوانات خود احساس وابستگی، مسئولیت پذیری و علاقه دارند در جستجوی اطلاعاتی درباره نگهداری و حفظ سلامت آنها هستند. از این رو، این پژوهش به دنبال ارزیابی رفتار اطلاع یابی صاحبان حیوانات خانگی در جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت حیوانات خانگی است.
روش پژوهش
این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتار اطلاع یابی سلامت حیوانات خانگی، برگرفته از پرسشنامه کوگان و دیگران (2012) است که از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. واحد مطالعه در پژوهش حاضر به صورت هدفمند، یک درمانگاه دامپزشکی در مرکز شهر تهران است که با مشارکت مراجعه کننده های آن درمانگاه در محدوده زمانی مشخص صورت پذیرفت. نمونه ای تصادفی شامل 311 نفر از صاحبان حیوانات خانگی مراجعه کننده به درمانگاه به پرسشنامه محقق ساخته رفتار اطلاع یابی سلامت حیوانات خانگی در اینترنت پاسخ دادند.
یافته ها
اکثر مراجعان از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت حیوان خانگی خود، از جمله مسائل رفتاری و تربیتی (80 درصد) ، نوع تغذیه و رژیم غذایی (68درصد) و حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها (67 درصد) ، استفاده می کنند. آنها اینترنت را منبعی مکمل در کنار دامپزشک می دانند و حدود بیش از 80 درصد از صاحبان حیوانات خانگی برای ارزیابی صحت اطلاعاتی که یافته اند با دامپزشک مشورت می کنند. حدود 60 درصد از آنها موافق بودند که اطلاعات سلامت حیوانات در اینترنت بر درک شان از وضعیت سلامت حیوان خانگی، افزایش توانایی در گفتگو با دامپزشک، و تصمیم گیری بهتر درباره سلامت حیوان خانگی تاثیر داشته است.
نتیجه گیری
با توجه به رفتار اطلاع یابی سلامت صاحبان حیوانات خانگی در اینترنت و تاثیر آن در خدمات دامپزشکی توصیه هایی از جمله تشویق به همکاری میان کتابداران با جامعه دامپزشکان برای طراحی خدمات اطلاعاتی ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931395 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!