بررسی ریخت شناسی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) شهرستان بروجرد - لرستان

پیام:
چکیده:
مگس های سیرفیده معروف به مگس های گل (Hoverflies) و یا گل بالغ اغلب در اطراف گل ها به سر می برند و به طور مداوم درحالی که در هوا یک جا ایستاده اند درجا بال می زنند و به همین جهت با نام Hoverflies نیز شناخته می شوند. لارو بسیاری از گونه های این خانواده از نظر محیط زیست و شکل ظاهری به طور قابل توجهی متفاوت هستند. عده زیادی شکارچی شته ها می باشند و یکی از عوامل موثر در کنترل بیولوژیک آفات محسوب می گردند، هم چنین افراد بالغ آن ها از شهد و گرده گل ها تغذیه کرده و گرده افشان های بالقوه گیاهان گلدار می باشند. طی نمونه برداری هایی که در سال های 1393و1394 در شهرستان بروجرد استان لرستان انجام گرفت، ده گونه از هشت جنس متعلق به دو زیرخانواده جمع آوری گردید. نمونه های شناسایی شده با نمونه های تاییدی توسط پروفسور بارکالف از موزه جانور شناسی سیبری، مقایسه و مورد تایید قرار گرفتند که عبارتند از: Callicerae aenea, Syritta pipiens, Sphaerophoria scripta, Eupeodes corollae, Scaeva albomaculata, Episyrphus balteatus, Eupeodes latilunulatus*, Eupeodes latifasciatus*, Chrysotoxum intermedium Paragus tibialis, .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
291 -296
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.