معرفی 2 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون استان خراسان رضوی

پیام:
چکیده:
خانواده سیرفیده یکی از بزرگ ترین خانواده های راسته دوبالان با حدود 6000 گونه می باشد. لارو اغلب اعضای این خانواده شکارگر بوده و نقش به سزایی در کنترل بیولوژیک شته ها ایفا می کنند. در بررسی انجام شده طی سال های 91- 1390 روی فون مگس های گل نیمه شمالی استان خراسان رضوی، 25 گونه از 13 جنس متعلق به دو زیر خانواده با استفاده از تور حشره گیری جمع آوری و شناسایی شد. دو گونه Paragus abrogansو Cheilosia aereaبرای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
259 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1932011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.