روان شناسی رنگ در اشعار ناصر خسرو بر اساس دیدگاه لوشر

پیام:
چکیده:
ناصرخسرو شاخص ترین چهره ادبی قرن پنجم هجری است که محتوا و مضمون اشعارش، از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است، ناصرخسرو به عنوان نمونه ای از افراد جامعه و تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی و از طریق استفاده از رنگ ها ، به نمایاندن مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی پرداخته است، هرچند نسبت به شاعران دیگر، رنگ در اشعار وی کاربرد کمتری دارد. این پژوهش بر اساس نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر، روانکاو معروف انجام گرفته است که در روان شناسی رنگ، بعد از آزمون معروف رورشاخ درزمینه شناخت انسان، از طریق لکه های رنگین جوهر، نظریات جدیدی دارد. در این روش رنگ ها هرکدام به نوعی بیانگر احساسات و اندیشه های خاص افراد است. با بررسی و تحلیل اشعار ناصرخسرو، معلوم شد که رنگ سیاه که بر ناخشنودی از اوضاع دلالت می کند، پر کاربردترین رنگ هاست. پس ازآن، رنگ سپید، سرخ ، سبز ، زرد به ترتیب بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. کاربرد رنگ آبی کمترین بسامد را در اشعار ناصرخسرو داراست. وی 733 بار از رنگ ها در دیوانش به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده است. رنگ ها با معتقدات فاطمی و باطنی او که تاویل را می پسندد، تناسب ویژه ای دارد. رنگ سیاه بر عباسیان و سپید بر فاطمیان دلالت می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1932356 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!