تحلیل فرهنگ عامیانه در رمان بافته های رنج اثر علی محمد افغانی

پیام:
چکیده:
تامل در فرهنگ بومی و ملی، موجب قرابت و آشنایی عمیق ما با فرهنگ جامعه و گرایش‎یافتن به سوی شناخت هویت جمعی و تاریخی می‎شود؛ این شناخت، تایید اصالت فرهنگی است که فرد در پرتو آن به شخصیت و هویتی تاریخی و ریشه‎دار دست می‎یابد. آثار ادبی که آیینه تمام‎نمای فرهنگ هر جامعه‎ای تلقی می‎شوند، می‎توانند مناسب‎ترین راه برای شناخت بهتر فرهنگ عامیانه محسوب گردند. به دیگر سخن، آگاهی‎یافتن از جنبه‎های مختلف فرهنگ عامیانه یک جامعه، می تواند از طریق مطالعه و غور در آثار ادبی آن جامعه امکان‎پذیر شود. این مختصر درصدد است تا ابعاد مختلف فرهنگ عامیانه را در رمان بافته‎های رنج، اثر علی‎محمد افغانی بکاود و جنبه‎های پنهان آن را بازنماید. برآیند جستار حاضر گویای آن است که ساختار فرهنگ عامیانه در رمان بافته‎های رنج تبلور خاص و برجسته‎ای دارد و روح فرهنگ عامیانه مردمان اجتماع در کالبد این رمان دمیده شده است. با توجه به گرایشات مارکسیستی افغانی و عضویت او در حزب توده، در این رمان، فراخوان عناصر فرهنگ عامه - ‎مانند باورها و عقاید عامیانه و مذهبی، اصطلاحات و گویش‎ منطقه‎ای، وجود اشعار عامیانه، کنایات و ضرب‎المثل‎ها و آداب ورسوم - توسط نویسنده، واکنشی ضداستعماری و ضدامپریالیستی تلقی می شود و حرکتی در مسیر غرب‎زدایی از جامعه و گامی به سوی حفظ و تثبیت فرهنگ ملی و بومی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1932358 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.